Monthly Archive augusti 2022

Byemma

Musik är en stor del av en begravning

Att förlora en person som stått dig nära är svårt. Ett dödsfall i ens närhet lämnar sällan någon helt oberörd. Det är oftast en tung period i livet precis när någon går bort. Att i det stadiet ordna en begravning kan vara tufft. För att underlätta livet är ett tips att anlita en begravningsbyrå i Stockholm som kan ge dig det stöd du behöver. En begravningsbyrå i Stockholm kan hjälpa dig med det mesta. De kan helt enkelt underlätta för dig genom att hjälpa till med praktiska detaljer som rör begravningen. Du får då mer tid till att bearbeta förlusten och hantera den på ett bra sätt.

Välj musik som speglar den avlidnes personlighet

En begravningsbyrå i Stockholm kan exempelvis hjälpa dig i valet av musik. Musik är en viktig del av en begravning, det ramar in ceremonin och gör det personligt. Men det är inte helt enkelt att välja musik till begravningen. Ibland kan det vara så att den avlidne har skrivit ner önskemål på musik och då är det enklare för dig att bestämma. Om så inte är fallet är det upp till dig som anhörig att bestämma vad som ska spelas under begravningen. Om du vet vad din anhörige lyssnade mest på och gillade för typ av musik kan det vara en god idé att ta med något sådant. Begravningen handlar om den avlidne och då är det viktigt att musiken speglar personen som inte längre finns.

Begravningsgudstjänsten måste innehålla psalmer

När det kommer till musik finns det olika regler. Om du väljer att ha en kyrklig begravning finns det vissa regler som behöver följas. Under en begravningsgudstjänst behöver 2-3 psalmer vara med. En begravningsgudstjänst följer en viss ordning och den behöver du förhålla dig till om du ska ha en kyrklig begravning. Om du vill ha fler musikstycken än psalmerna och musiken i början och slutet är det bästa att ha en dialog med prästen. Det är inte sällan som det är någon form av egenvald musik under begravningsceremonins gång som går ihop med det övriga prästen säger.

Borgerlig begravning är mer fri

Om du väljer att ha en borgerlig begravning finns det inga speciella regler att förhålla dig till. Då kan du välja musik helt fritt och lägga upp ceremonin på det sätt som du önskar. En begravningsbyrå kan vara behjälplig oavsett vilken form av ceremoni som du väljer att ha. När du ska välja musik finns det massor med tips på nätet. Det finns både bra tips på psalmer men även vanlig musik. Det är bra om du har kört fast och inte riktigt vet vad du ska välja. Begravningsbyrån som du anlitar har oftast många bra förslag när det kommer till musik.

appointment-red